خواص روغن مولتی ویتامین، برگرفته از دانه‌های آفتابگردان

خواص روغن مولتی ویتامین، برگرفته از دانه‌های آفتابگردان

پنج شنبه 1 اسفند 1401 توسط روابط عمومی غنچ

روغن آفتابگردان مولتی ویتامین فاقد کلسترول بوده و از طرفی پایین‌ترین میزان اسیدهای چرب اشباع را دارد. مصرف این روغن...