خواص روغن ذرت

خواص روغن ذرت

پنج شنبه 29 بهمن 1401 توسط روابط عمومی غنچ

یکی از مهمترین عوامل در مصرف بالای روغن ذرت، خواص و ارزش غذایی آن در سبد خانوار است. ویتامین‌ها، اسیدهای...

روغن ذرت غنچه، از مرحله کاشت تا روغن‌کشی و ورود به سبد غذایی خانوار

روغن ذرت غنچه، از مرحله کاشت تا روغن‌کشی و ورود به سبد غذایی خانوار

پنج شنبه 30 بهمن 1401 توسط روابط عمومی غنچ

روغنی که برای مصارف خوراکی مصرف می‌شود باید قابلیت تأمین برخی نیازهای روزانه بدن افراد را داشته باشد. ما هر...