روغن کانولا چیست و چه خواصی برای بدن دارد؟

روغن کانولا چیست و چه خواصی برای بدن دارد؟

پنج شنبه 1 اسفند 1401 توسط روابط عمومی غنچ

روغن کانولا دارای نقطه دود۲۲۰ درجه سانتی‌گراد است و در نتیجه به عنوان یک روغن مناسب آشپزی شناخته می‌شود. از...