چگونه بایستی از روغن غنچه نگهداری نمود؟

چگونه بایستی از روغن غنچه نگهداری نمود؟

روغن باید همواره در دمای اتاق نگهداری شود چرا که دمای نگهداری از روغن در کیفیت آن موثر است. افزایش حرارت و قرارگرفتن طولانی مدت روغن در معرض نور باعث تخریب طعم مطلوب روغن میشود.

برچسب‌ها: