• همه
 • روغن آفتابگردان مولتی ویتامین
 • روغن ذرت
 • روغن سرخ کردنی
 • روغن کانولا
 • روغن نیمه جامد امگا

روغن کانولا مولتی ویتامین

مصارف مناسب جهت پخت و پز ، سالاد و سرخ کردن های کوتاه مدت خانگی

 • بسته بندی در بطری های شفاف 810 و 1620 گرمی

روغن ذرت

مصارف مناسب جهت پخت و پز ،سالاد و سرخ کردن های کوتاه مدت خانگی

 • بسته بندی در بطری شفاف 1620 گرمی

روغن نیمه جامد امگا

مصارف مناسب جهت پخت و پز و سرخ کردن های کوتاه مدت خانگی

 • بسته بندی در قوطی­های ۹۰۰ گرمی  ۴، ۴/۵ و ۵ کیلوگرمی 

روغن سرخ کردنی کم جذب زیروترانس

مصارف مخصوص سرخ کردن های خانگی

 • بسته بندی در بطری های 810، 1350 و 2700 گرمی

روغن سرخ کردنی بدون پالم

مصارف مخصوص پخت و پز و سرخ کردن های خانگی

 • بسته بندی در بطری های شفاف ٨١٠، ۱۳۵۰ و 1620 گرمی

روغن آفتابگردان مولتی ویتامین

مصارف مناسب جهت پخت و پز، سالاد و استفاده در انواع کیک و دسر و سرخ کردن های کوتاه مدت خانگی

 • بسته بندی در بطری های شفاف ٨١٠ ، ١٣۵٠ و 1620 گرمی

روغن آفتابگردان مولتی ویتامین

مصارف مناسب جهت پخت و پز، سالاد و استفاده در انواع کیک و دسر و سرخ کردن های کوتاه مدت خانگی

 • بسته بندی در بطری های شفاف ٨١٠ ، ١٣۵٠ و 1620 گرمی

روغن ذرت

مصارف مناسب جهت پخت و پز ،سالاد و سرخ کردن های کوتاه مدت خانگی

 • بسته بندی در بطری شفاف 1620 گرمی

روغن سرخ کردنی کم جذب زیروترانس

مصارف مخصوص سرخ کردن های خانگی

 • بسته بندی در بطری های 810، 1350 و 2700 گرمی

روغن سرخ کردنی بدون پالم

مصارف مخصوص پخت و پز و سرخ کردن های خانگی

 • بسته بندی در بطری های شفاف ٨١٠، ۱۳۵۰ و 1620 گرمی

روغن کانولا مولتی ویتامین

مصارف مناسب جهت پخت و پز ، سالاد و سرخ کردن های کوتاه مدت خانگی

 • بسته بندی در بطری های شفاف 810 و 1620 گرمی

روغن نیمه جامد امگا

مصارف مناسب جهت پخت و پز و سرخ کردن های کوتاه مدت خانگی

 • بسته بندی در قوطی­های ۹۰۰ گرمی  ۴، ۴/۵ و ۵ کیلوگرمی 

[homeProductMobile]