نمایش یک نتیجه

ویژگی ها

روغن آفتابگردان مولتی ویتامین

روغن سالاد به روغنی گفته می شود که طعم و غلظت مناسبی داشته باشد، به دلیل اینکه در این نوع مصرف روغن، طعم و غلظت بسیار اهمیت دارد. روغن برای سالاد باید در دمای اتاق حالت مایع داشته باشد و عطر و طعم خوب و مناسبی داشته باشد.

ویژگی ها
ویژگی ها
ویژگی ها
ویژگی ها
ویژگی ها