نمایش یک نتیجه

ویژگی ها
ویژگی ها
ویژگی ها
ویژگی ها
ویژگی ها

روغن کانولا

روغن های پخت و پز به روغن هایی گفته می شود که از نظر طعم، خنثی باشد تا تأثیری در مزه‌ی بقیه مواد مورد استفاده در غذا نداشته باشد، روغن‌های خنثی یا همان پخت پز برای این کار مناسب هستند.

ویژگی ها