روغن باید همواره در دمای اتاق نگهداری شود چرا که دمای نگهداری از روغن در کیفیت آن موثر است.

افزایش حرارت و قرارگرفتن طولانی مدت روغن در معرض نور باعث تخریب طعم مطلوب روغن میشود.

سرد کردن روغن باعث کدر شدن و تشکیل ابر روغن در داخل محصولات میشود که این امر اتفاقی عادی بوده و در کیفیت روغن تاثیر گذار نمیباشد. همچنین کدورت روغن و ابری بودن آن به محض گرم کردن روغن در دمای اتاق بدون تاثیر بر کیفیت آن از بین میرود.

با رعایت موارد زیر میتوان چند بار از روغن سرخ کردنی غنچه استفاده کرد:

 • روغن سریع سرد شود
 • روغن صاف شود
 • روغن درون شیشه ریخته شود و درب آن بسته شود

ایجاد کف نشان دهنده استفاده بیش از حد یا غیر قابل استفاده بودن روغن است و بنابراین  بعد از آن روغن باید دور ریخته شود

در مجموع سرخ کردن تاثیری بر اسیدهای چرب ندارد. ممکن است حرارت بر کاهش اندکی از اسید های چرب غیر اشباع تاثیر بگذارد اما حرارت تنها عامل برای تغییر اسید های چرب غیر اشباع به اسید چرب اشباع نیست. برای اشباع شدن اسید های چرب بایستی از فرایند هایی مثل هیدروژناسیون استفاده شود

 • سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 , 6 , 9
 • دارای کمترین اسید های چرب اشباع در بین روغنهای گیاهی
 • عدم تراریختگی
 • کاهش دهنده کلسترول
 • مناسب جهت پخت و پز و سالاد
 • بالاترین مقاومت در برابر حرارت در بین روغنهای مایع گیاهی
 • بدون پالم و دارای کمترین اسید چرب اشباع
 • عدم تراریختگی
 • روغن شفاف و زلال که در فصل سرما دچار کدورت و ته نشینی نمی شود
 • سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ و ۶ و ۹
 • مقاومت بالا در برابر حرارت
 • بطری شفاف و دارای آنتی یو وی که در برابر نور محافظت می کند
 • فاقد اسید چرب ترانس
 • مناسب جهت سرخ کردن و پخت و پز